O2-Jyväskylä ry - Privacy policy

Rekisteriseloste

 1. Rekisterin pitäjä

O2-Jyväskylä ry (1777732-6)

 1. Rekisteriasioista vastaava

Vastuuhenkilö Kari Jauhiainen, kari.jauhiainen (at) o2-jkl.fi, 040 550 4268
Jäsenrekisterin käyttäjä Jani Saukko, jani.saukko (at) o2-jkl.fi, 040 966 3902
Jäsenrekisterin käyttäjä Tuomas Pulkkinen, tuomas.pulkkinen (at) o2-jkl.fi, 040 966 3816

 1. Rekisterin nimi

O2-Jyväskylä ry:n jäsen- ja ilmoittautumisrekisteri (toiminnanohjauspalvelu myClub)

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on yhdistyslain 11 §:n tarkoittama jäsen- ja asiakasluettelo
Rekisteriin kootaan tietoja seuran jäsen- ja asiakasasioiden hallinnointia varten

 1. Talletettavat henkilötiedot

Rekisteröidyn täydellinen nimi
Sukupuoli
Osoitetiedot ja asuinkunta
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Jäsenyyden tyyppi (nuorisojäsen, varsinainen jäsen, kannatusjäsen jne.)
Rooli seurassa (pelaaja, huoltaja, valmentaja jne.)
Seuraan liittymisajankohta ja ero / erottamisajankohta
Alle 18-vuotiaan pelaajan huoltajan / huoltajien nimi ja yhteystiedot
Pelaajaan syntymä-aika (sotu, vakuutustarpeisiin)
Pelaajaan joukkue / ryhmä
Tieto käydyistä valmentaja-/toimitsijakursseista
Laskutustieto
Osa tiedoista on pakollisia, osa vapaaehtoisia

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevat tiedot ovat pelaajan itsensä tai hänen huoltajansa luovuttamia
Suomen Salibandyliitto ja sen käyttämät kouluttajatahot

 1. Säännönmukaiset tietojenluovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti

 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn tai hänen jäsenrekisteriin merkityn huoltajan / huoltajien kirjallista suostumusta
Huoltaja ei voi antaa suostumusta viisitoista (15) vuotta täyttäneen rekisteröidyn puolesta

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöön tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana
Käyttöoikeus rekisteriin on seuran jäsenrekisteristä vastaavilla ylläpitäjillä, rekisterin tilinhoitajilla sekä seuran johdolla
Edellä mainituilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta nähdä yksittäisten henkilöiden käyttäjätunnuksia tai salasanoja
Palvelimet sijaitsevat palveluntarjoajan palvelinkeskuksessa, lukitulla alueella, johon pääsy vaatii erillisen kulkuoikeuden tai kulkuoikeudellisen saattajan
Kaikki tietoliikenne on tietojärjestelmän ja käyttäjän välillä suojattua ja salasanat ovat järjestelmässä vahvasti salattuja
Tulostetut aineistot: Kaikki tulostettu henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat
5.-kohdassa mainitut tiedot. Tiedot saa maksutta, jos edellisestä tarkastuksesta on enemmän kuin kaksitoista (12) kuukautta
Alle viisitoista (15) vuotiaan rekisteröidyn puolesta tiedot tarkastaa hänen jäsenrekisteriin huoltajaksi merkitty henkilö / henkilöt
Tarkastuspyyntö on osoitettava kirjallisesti 2.-kohdassa mainitulle henkilölle

 1. Tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Alle viisitoista (15) vuotiaan rekisteröidyn puolesta vaatimuksen esittää hänen jäsen-/asiakasrekisteriin huoltajaksi merkitty henkilö / henkilöt
Tarkastuspyyntö on osoitettava kirjallisesti 2.-kohdassa mainitulle henkilölle
Korjausta vaativan on voitava tarvittaessa esittää viranomaisen todistus korjausesityksestä
Tietojen korjaamiseen voidaan antaa salasana ja tunnus, jolla jäsen/asiakas pääsee vain omia tietojaan muuttamaan

 1. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukainen kielto-oikeus

 1. Turvakielto

Jos rekisteröidyllä on väestötietolain 36 §:ssä 1 momentissa säädetty turvakielto, talletetaan hänelle turvakiellon voimassaoloajaksi sellainen yhteystieto, johon posti voidaan toimittaa
Rekisteröidyn tai hänen huoltajansa on esitettävä seuran hallitukselle maistraatin todistus turvakiellosta
Rekisteröidyn yhteystiedot ovat salaiset turvakiellon voimassaoloajan

 1. Tietojen säilytys

Jäsentiedot poistetaan rekisteristä eroamisvuotta vastaavan kauden kirjanpidon sulkemisen ja kauden raportoinnin jälkeen. O2- Jyväskylän kausi loppuu 31.5.


Updated at - 2018-02-28 12:17